Tag Archives: Svineinfluensaen

Fare for ny og farligere svineinfluensa

Forskere i Hong Kong har fulgt influensavirus hos gris, og funnet forandringer som kan gjøre viruset farligere for mennesker. Det samme kan skje her, sier norske forskere.

Det er kinesiske forskere som i siste utgave av tidsskriftet Science skriver at en ny og farligere versjon av viruset H1N1/2009, bedre kjent som svineinfluensa, kan være under utvikling. Det melder Dagbladet.

Forskerne har nemlig oppdaget at viruset har smittet fra mennesker tilbake til griser. Og regelmessige prøver tatt ved et slakteri i Hong Kong viser at viruset har endret seg og kan fortsette å endre seg slik at det blir farligere for mennesker.

Les også: Vil lage nytt dødsvirus

Forskerne oppdaget i oktober i fjor at svineinfluensaviruset hadde smittet tilbake fra mennesker til griser og i januar oppdaget de at viruset hadde endret seg gjennom såkalt reassortering.

Det betyr at arvestoff fra to eller flere virus blander seg sammen og blir til et nytt virus, og det er dette som har skjedd med viruset på slakteriet i Hong Kong.

Les mer

Reklamer

Kan vi lenger stole på folkehelsemyndighetene?

Det omfattende samrøret mellom helseorganisasjonen (WHO) og vaksineprodusentene er nå dokumentert. Vaksineskepsis kan ikke lenger avvises som konspirasjonteori, ifølge Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk.

For vel ett år siden (11. juni 2009) erklærte WHOs generaldirektør, Margaret Chan, at verden var ved starten av en influensapandemi, forårsaket av det såkalte svineinfluensaviruset (også omtalt som A/H1N1-viruset). Under pressekonferansen uttalte Dr. Chan at denne erklæringen baserte seg på tilgjengelig vitenskapelig kunnskap, råd fra en rekke eksperter på influensa, virussykdommer og folkehelse og fra organisasjonens egen krisekomité.

Det generaldirektøren ikke informerte om var at flere av de ekspertene hun hadde rådført seg med hadde hatt betalte oppdrag fra de deler av legemiddelindustrien som hadde utviklet influensamedisinene som ville komme til benyttelse (Tamiflu og relenza). I tillegg skulle de stå for utviklingen og produksjonen av vaksiner mot denne influensaen, skriver Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, i en artikkel i Morgenbladet.

Generaldirektøren unnlot også å opplyse om at organisasjonen få uker før – og uten noen som helst begrunnelse – hadde senket terskelen for pandemi for å kunne erklære A/H1N1-influensaen som en pandemi. Erklæringen var helt avgjørende for de impliserte vaksineprodusentene. Den utløste nemlig de kontraktforpliktelsene mange land hadde inngått med industrien om produksjon og innkjøp av vaksiner for å kunne håndtere «pandemien».

Les mer

Fra stormvarsel til mild bris

Myndighetenes stormvarsel om pandemi ble fulgt av mild bris. 29 nordmenn døde under svineinfluensaepidemien, mens en gjennom-snittlig vinterinfluensa tar livet av mellom 1000 og 1300 nordmenn.

Leder Trond-Egil Hansen i Allmennlegeforeningen brukte mye tid på pandemien da han i formiddag holdt sin tale til en fullsatt sal under landsstyremøtet på Lillehammer, melder Dagens Medisin.

Les også: Vi hadde rett – Sannheten kommer for en dag

Han trakk frem at Legeforeningen hadde stilt seg lojalt bak myndighetenes anbefalinger, men undret seg på om legene kanskje burde ha stilt flere spørsmål.

– Dette var utfordrende fordi mange av rådene syntes svakt faglig fundert. Det ble allikevel prioritert ikke å forvirre befolkningen ytterligere før og under pandemien. I ettertid er det grunn til å spørre om vi burde ha vært mer kritiske, sa Hansen.

Han anklaget Helsedirektoratet for å skyte på egne tropper i samme sak da de blant annet anklaget legene for å skrive ut for lite tamiflu – og ikke ville gi ut Legeforeningens adresselister til myndighetene.

Les mer