Tag Archives: Olje

USAs nye hemmelig våpen

Reklamer

Oljens gisler

De fant verdens første oljebrønn. De skulle hatt gode liv og sikker økonomi. I dag er Aserbajdsjan et land med grov korrupsjon, fattigdom og livstruende forurensning. Oljepengene havner hos en rik elite som styrer landet. Og i den norske statskassa.

Det er gått fjorten år siden Jens Stoltenberg, den gang nærings- og energiminister, åpnet Norway House i Baku og uttalte på Dagsrevyen: «Hvis det går bra her, så betyr det at en del av de pengene vi skal ha inn i statskassa etter århundreskiftet til å betale folketrygden og barnehagene og sykehusene, de skal komme fra Det kaspiske hav.»

Det er gått ti år siden århundreskiftet. I fjor ble det pumpet rundt tre milliarder kroner fra Aserbajdsjan til Norge, skriver Dagbladet.no.

Statoil kaller det en suksesshistorie. Kritikerne kaller det et moderne vikingtokt der nordmenn melker penger ut av et lutfattig land.

— Ofte går det dårlig med land som har store olje- eller naturressurser. De har gjerne udemokratisk styresett, som tilfellet er i Aserbajdsjan, og her ender oljeinntektene opp hos myndighetene og en liten elite, sier avdelingsleder Indra Øverland i NUPI, Avdeling for Russland og Eurasia.

— Det handler om grådighet. Eliten har sugerøret ned i oljeinntektene, resten av landet lever i fattigdom. Korrupsjon er et stort problem, det samme er brudd på menneskerettighetene fordi myndighetene har penger nok til å betale blant annet politiet til å slå hardt ned på opposisjonen, sier han.

Les mer

Korallrev trues av nye oljetildelinger

Verdifulle korallrev utenfor norskekysten kan bli ødelagt når oljeindustrien nå får lete i nye områder. Leteområdene er utlyst på tvers av klare advarsler fra faginstansene.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen valgte å overhøre råd fra etatene som er satt til å ivareta miljøhensyn da det nylig utlyste en rekke nye blokker på norsk sokkel.

Både Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet (tidligere SFT) hadde på forhånd frarådet å utlyse disse blokkene for oljeaktivitet.

Kaldtvannskorallrevene er blant Norges mest artsrike naturtyper og samtidig viktige leveområder for mange fiskeslag.

Les mer …