Tag Archives: Island

Islandsk eks-banksjef arrestert

Første arrestasjon etter finanskolla-psen på Island.

Den tidligere banksjefen Hreidar Mar Sigurdsson i Kaupthing ble torsdag arre-stert av islandske myndigheter, melder TV 2 Nyhetene.

Ifølge påtalemyndigheten på saga-øya er Sigursson mistenkt for å ha forfalsket dokumenter og for å ha brutt lovverket rundt handel med aksjer, for egen vinning.

Den tidligere banksjefen holdes i politiets varetekt i påvente av at han frem-stilles for retten i Reykjavik fredag.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble Sigurdsson pågrepet etter beslutning fra den spesielle etterforskningsenheten som har gransket bankkollapsen i 2008.

Les også: Ble den islandske bankkrisen planlagt i 1999?

Reklamer

– Vulkanen lader opp til nytt utbrudd

Vulkanutbruddet på island kan bli mye kraftigere i løpet av kort tid. Forskerne på Island frykter storflom og nye askeskyer.

Målinger foretatt i løpet av de siste dagene viser at vulkanen nå lader seg opp for et nytt utbrudd, melder NRK.

Det kommer nytt materiale inn i vulkanen fra dypet – nå er det sannsynligvis fem-seks kilometer under bakken.

Dette er dårlige nyheter, sier forsker Sigrunn Hreinsdottir ved Universitetet i Reykjavik.

– Vi ser økt aktivitet og økt flyt magma til taket av vulkanen, sier hun.

Se også: Vulkanen som stoppet Storbritannia (dokumentar)

Hreinsdottir og hennes kollegaer har forskjellige målestasjoner rundt vulkanen.

I løpet av de siste dagene har de registrert flere jordskjelv dypt nede i bakken, og de ser at bakken rundt vulkanen nå eser ut igjen.

Det viser at vulkanen blir ladet opp med varm sten fra dypet av jorden, og at den for første gang siden utbruddet startet får mer ammunisjon enn den bruker opp.

– For folk på Island vil det verste være et nytt utbrudd under isen. Da vil det bli flom, og det vil bli produsert store askeskyer, forteller Hreinsdottir.

Forskerne kan ikke si om når det nye utbruddet starter, eller om det vil starte i det hele tatt.

– Det er bare to dager siden vi begynte å se hva som skjer, og vi har ikke vært sikker. Nå er vi helt sikker, og kommer til å følge nøye med, sier Hreinsdottir.

Forskerne håper de kan si noe om hva som vil skje, men denne vulkanen har allerede overasket dem flere ganger.

Les også: 75 prosent sjanse for at monstervulkan våkner

Vulkanen som stoppet Storbritannia (dokumentar)

75 prosent sjanse for at monstervulkan våkner

– I tre av fire tilfeller når Eyjafjallajökull har fått et utbrudd så har den store naboen Katla også fått et. Forsker advarer mot tsunami og enorme flodbølger.

– I tre av fire tilfeller når Eyjafjallajökull har fått et utbrudd så har den store naboen Katla også fått et, sier vulkanforskeren til Magnus Tumi Gudmundsson til Aftonbladet TV, ifølge Dagbladet.

Vulkanforskeren mener det har skjedd samtidig eller ved et senere tidspunkt når Eyjafjallajökull har hatt et utbrudd.

Katlas vulkankrater har en diameter på 10 kilometer og har et utbrudd med rundt 40 og 80 års mellomrom. Det siste utbruddet var i 1918, bortsett fra et mindre utbrudd i 1955.

– Det er ingen regel, men det betyr at det er en stor sannsynlighet for at Katla får et utbrudd i nær fremtid, kanskje innen et år eller to, sier Gudmundsson.

Reidar Trønnes er professor ved institutt for geologi og bergteknikk på NTNU. Han forteller at geologer og sivilforsvaret på Island har forberedt et hovedutbrudd i vulkanen Katla siden tidlig på åtti-tallet.

– Katla anses å være en vulkan på overtid. Hovedutbrudd fra de to vulkanene har historisk sett ligget tidsmessig nært, sier Tønnes som opplyser om at Katla vanligvis har hatt to store utbrudd i løpet av hvert hundrede år.

– Blir det et hovedutbrudd må vi regne med store flommer, enorme flodbølger og tsunamier, sier Tønnes.

Han forklarer konsekvensforløpet med at store mengder vann slippes ut av vulkanens kaldera og vil strømme ned østsiden av Myrdalsjökull som er isbreen som dekker Katla. Vannmassene vil treffe havet med stor kraft og vannstanden vil øke voldsomt i flere minutter. Dette vil igjen generere en tsunami som sannsynligvis vil ødelegge de lavereliggende delene av tettstedet Vik på Island.

Dagbladet har tidligere omtalt faren for et utbrudd i monstervulkanen og geofysiker Pall Einarsson ved universitetet på Island støttet da opp om Gudmundssons uttalelser.

– Basert på tidligere vulkanutbrudd og historiske hendelser ved Katla er det stor sannsynlighet for at det vil komme et utbrudd i nærmeste framtid etter aktiviteten ved Eyjafjallajökull, sier Einarsson.

Vulkanen under Eyjafjallajökull på Island kan i verste fall fortsette å spy aske ut i atmosfæren i månedsvis, frykter eksperter.

– Det er svært variabelt hvor lenge disse utbruddene varer. Alt fra noen dager til over et år. Etter utbruddets intensitet å dømme kan det se ut til å bli langvarig, sier geofysikeren Magnus Tumi Gudmundsson.

Ifølge Thorsteinn Jonsson ved Islands meteorologiske institutt varte et utbrudd for om lag hundre år siden i et helt år. Det kan skje igjen, advarer han.

– Men utbruddet kan også ebbe ut om to-tre uker, slik noen andre lignende utbrudd har gjort, sier han.

Som en kuriositet kan det jo også nevnes at Island spiller en sentral rolle i en av Lebesbymannens profetier, hvor det blant annet varsles om en stor tsunami som vil ramme nordsjøstatene.

Anton Johansen (1858 – 1929), bedre kjent som Lebesbymannen, er kjent som synsk, og skal ha forutsett flere store hendelser.

Hans mest kjente syner skal han ha hatt en novembernatt i 1907. Han skal da ha sett at det skulle komme en stor krig i 1914, store natur-katastrofer og epidemmier. Han så også en stor båt som het Titanic gå på et isfjell og synke, og en stor tsunami som skulle ramme nordsjøstatene. Senere skal han ha hatt flere andre syn om verdensbegivenheter, og skal ha forutsett både den russiske revolusjonen og den spanske borgerkrigen.

Her følger et utdrag fra profetien som omhandler Island og nordsjøstatene:

Naturkatastrofer oppsto i flere deler av verden, og i jordens indre begynte flere steder en urolig virksomhet. Store jordskjelv og veldige vulkanutbrudd hjemsøkte de forskjellige trakter av jorden og delvis steder som tidligere alltid har vært forskånet.

Et av de første navn jeg hørte i forbindelse med jordrystelsene var Island, men om det var her eller på bunnen av Nordsjøen som ulykken hadde sitt opphav, kunne jeg ikke oppfatte så nøye. Jeg ble svært forundret, da Herren nevnte disse steder, for jeg visste jo at dette ikke var den trakt på jorden der vulkaner og jordrystelser pleide å forekomme. Men Herren nevnte navnene med bestemthet flere ganger og at jeg virkelig ikke hadde tatt feil, forsto jeg enda mer da jeg straks etter fikk se hele ulykken og de plasser som ble hjemsøkt av denne.

Ulykken rammet alle Nordsjø-stater, men intet land ble så hårdt hjemsøkt av den som England. Røsten sa meg også at ulykken skulle komme for Englands hovmod.

Det hvilte skumring over samtlige Nordsjø-stater, og ingen stjerne lyste på himmelen. Fra sjøen blåste en sterk vind, og i de norske fjell hadde sneen ennå ikke begynt å falle for året. I ånden ble jeg ført til traktene ved Trondheim. Jeg sto på stranden og så ut over havet, da med en gang grunnen begynte å skjelve under meg.

Husene inne i Trondheim dirret som løv, og et par høye trebygninger falt da stranden styrtet sammen. Straks deretter hørtes et veldig drønn ute fra havet og en veldig styrtflod kom rullende med voldsom fart og slo mot fjellveggene. På de lavlendte steder fortsatte den innover stranden. Flodbølgen oversvømte store deler av byen og forårsaket stor skade. Store lager styrtet og ble skyllet bort av bølgene. Oversvømmelsene strakte seg langs hele den norske kysten helt fra Sør-Norge og opp til traktene ved Bodø, og jeg hørte navn på flere av de byer som ligger her.

Da jeg hadde sett i ånden den skade som ulykken gjorde i mitt hjemland, ble jeg i ånden ført til de store byer ved Englands østkyst, der ulykken gjorde voldsomme ødeleggelser. Hele østkysten og store strekninger langt inn i landet ble her oversvømt. Særskilt byen Hull og traktene der omkring ble stygt ramponert. Skottland fikk ta en hård støt, og det syntes som om en stor del av dette landet sank i havet.

Dystert. Men heldigvis har flere av profetiene hans vist seg ikke å slå til. Blant annet en nordisk krig i 1953.

Du kan lese mer om Lebesbymannen her

Island: Statsministre kan bli stilt for riksrett

I dag kommer rapporten om hvordan Islands økonomi kunne kollapse.

Islendingene stålsetter seg i dag for rapporten om hvordan landets økonomi kunne føres utfor stupet, melder Aftenposten.

Rapporten er svulmet til mer enn 2000 sider, og er fem måneder forsinket. Men klokken 12 i dag (norsk tid) håper islendingene å få svar på hva som gikk galt – og få vite hvem som har skylden for krisen i 2008 som veltet landets økonomi.

Det er ikke småtterier islendingene har i vente når høyesterettsdommer Páll Hreinsson presenterer rapporten i dag:

  • Granskningen er gjennomført med vide fullmakter og har sysselsatt opp mot 50 eksperter på jus og økonomi.
  • Mer enn 140 personer har vært innkalt til formelle høringer.
  • Dokumentet skal være på over 2000 sider og belyse både personlige feil og systemmangler på vei mot stupet.
  • Minst 12 tidligere toppolitikere og toppbyråkrater risikerer riksrett eller straffeforfølgelse.

Rapporten kan føre til riksrett mot en rekke tidligere regjeringsmedlemmer og byråkrater.

Minst 12 fremtredende islendinger har fått tilbud om å svare på kritikk i rapporten. Blant disse er de tidligere statsministrene Geir H. Haarde og David Oddson, som også var sentralbanksjef da bankene kollapset i 2008. Oddsson er i dag redaktør i Islands største avis Morgunbladid.

Nesten alle som har fått tilsvarsrett har allerede trukket seg fra sine posisjoner, men kilder i Alltinget frykter at behandlingen av rapporten kan true det skjøre samholdet mellom de politiske partiene på Sagaøya.

Islendingene har ennå ikke kommet frem til en avtale om tilbakebetalingen av rundt 30 milliarder kroner til Storbritannia og Nederland etter at nettbanken Icesave klappet sammen – og gjennomfører nå tøffe kutt for å dekke inn underskuddet i statsbudsjettet.

Granskingskommisjonen under ledelse av høyesterettsdommer Páll Hreinsson har arbeidet i 15 måneder med svært vide fullmakter.

Et eget utvalg i Alltinget skal nå behandle funnene – og begynne arbeidet med eventuelt nye lovbestemmelser og fastslå om tidligere makthavere skal stilles for riksrett.