Tag Archives: Dataspill

– Medievold i seg selv har en klar effekt på aggresjonsnivået

Generelt viser forskning langt på vei at medievold i seg selv har en klar effekt på aggresjonsnivået, ifølge Torgeir M. Hillestad ved Universitetet i Stavanger.

Tre forskere ved NOVA, Mossige, Bjerkan og Frøyland hadde i Dagbladet 9. juni en kritikk av en studie presentert i Schrødingers katt i NRK hvor det konkluderes med at voldelige dataspill øker brukerens aggresjonsnivå.

Hos NOVA-forskerne selv dukker det imidlertid opp mange feil-oppfatninger, skriver Torgeir M. Hillestad ved Universitetet i Stavanger i et debattinnlegg i Dagbladet.

De hevder for eksempel at aggresjonsmål fra «kunstige» eksperiment-situasjoner forutsettes overført til virkeligheten, mens en på den andre siden ofte ikke tar høyde for hvordan både aggresjon og mediekonsum i seg selv kan henge sammen med sosiale og miljømessige forhold utenfor forskningslaboratoriet. Dette er imidlertid i liten grad tilfelle.

Nyere forskning forsøker nettopp å kontrollere for og eventuelt eliminere påvirkningen fra andre «ytre» variabler, både sosiale og personlighetsmessige. Når en har gjort dette, har en ofte funnet en klar aggresjonsøkende effekt av ulike typer mediekonsum, for eksempel voldelige dataspill.

Les mer

Reklamer