Category Archives: Helse & Medisin

Ønsker mer pillebruk

Hver dag får 12000 ADHD-barn i Norge narkotiske medisiner. Bivirk-ningene er livsfarlige, men ekspert-er vil øke medisineringen.

Hjerteflimmer, angst, depresjoner, døde-lige leverskader og selvmordsforsøk er blant bivirkningene man risikerer ved bruk av de mest vanlige ADHD-medisin-ene, skriver Nettavisen.

Det kommer frem i TV 2s dokumentar «Stille med pille» som ble sendt mandag kveld. Her tas det et oppgjør med den eksplosive økningen i bruken av narkotiske medisiner i behandlingen av hyperaktive ADHD-barn i Norge. Sammenlignet med tallene for 1996, medisineres i dag 10 ganger flere barn.

Leder i Kompetansesenteret for ADHD, Gerd Strand, er en av de varmeste forkjempere for mer medisinering og ønsker mer bruk av piller, til tross for at to av de tre vanligste ADHD-medisinene inneholder sentralstimulerende narkotikum, nesten identisk med amfetamin.

Les mer

Reklamer

Danske soldater returnerer medaljene

Danske krigsveteraner raser mot forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og flere vil returnere medaljene de har mottatt for tjeneste i utlandet.

Bakgrunnen for soldatenes raseri er at forsvarsministeren i helgen sa at danske krigsveteraner med psykiske problemer selv må ta kontakt med helsevesenet dersom de trenger hjelp, skriver MSN Nyheter.

– Vi er rystet over å ha en forsvarsminister som kan få seg til å si noe slikt, sier lederen for organisasjonen Krigsveteraner og pårørende, Lars Christensen til Jyllands-Posten.

– Det er en stor hån mot mennesker som i dag lider etter å ha tjent Danmark. Vi oppfordrer alle veteraner til å sende medaljene til oss, slik at vi kan returnere dem til ministeren, sier Christensen.

– Når Gitte Lillelund Bech sender folk i krig, er det også hennes ansvar å behandle dem skikkelig når de kommer hjem. Da oppfordrer man ikke bare folk til å ringe, sier han.

Det danske forsvaret anslår selv at mellom 2.000 og 3.000 veteraner fra utenlandstjeneste sliter med alvorlige psykiske problemer.

Les også: Danske krigsveteraner rømmer til skogs

Dårlig spermkvaliteten hos vestlige menn

En av fem norske menn har en spermkvalitet under grensen WHO mener er assosiert med redusert fruktbarhet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har sammen med universitetene i Bradford i Nord-England, Belfast i Nord-Irland og Maastricht i Nederland, undersøkt sammen-hengen mellom miljø, livsstil og skader på spermier, melder NRK.

Resultatene både fra Folkehelseinstituttet og andre forskningsgrupper, viser at DNA-skader i sperm har stor betydning for både fertilitet og det fødte barnet.

Flere forskergrupper har funnet at spermkvaliteten hos vestlige menn ikke er bra. Spesielt ikke i Norge og Danmark. En av fem norske menn har en spermkvalitet under grensen Verdens helse-organisasjon (WHO) mener er assosiert med redusert fruktbarhet.

– WHO har en testmetode for spermkvalitet som går på å telle antall sædceller per milliliter, se på hvordan de ser ut og hvor fort og målrettet de svømmer. Den metoden viser seg å ikke være god nok i alle sammenhenger, sier Gunnar Brunborg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Spermen er bedre både i Sverige og Finland.

– Det er flere forskningsmiljøer som har funnet ut at spermen er dårlig hos nordmenn og dansker, men vi vet ikke hvorfor den er dårlig, legger han til.

Les mer

Dobling i antall barn som får ADHD-medisin

Dobbelt så mange unge i alderen 0-19 år får medisin for ADHD sam-menlignet med for seks år siden, ifølge Reseptregisteret.

– Diagnosen har økt voldsomt i Norge de siste 10-15 årene, mer enn i noe annet land, sier Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse, til Vårt Land.

Legemidlene inneholder sentralsti-mulerende midler som amfetamin og ritalin, og de er klassifisert som narkotika.

– Man kan spørre seg om økningen er et reelt tegn på underdiagnostisering, eller om man stiller den litt for ofte. Måten diagnosen stilles på er relativt lettvint, ved hjelp av enkle instrumenter, sier Mørch.

Han mener at mange familier med ADHD-barn ikke får tilbud om psykososiale tiltak for å lære å møte uro, konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet.

Ifølge Sosial- og helsedirektoratets regelverk skal legemidler bare benyttes i kombinasjon med spesialpedagogiske og psykososiale støttetiltak. FNs barnekomité har anbefalt Norge å ta initiativ til andre metoder for å unngå rask økning i bruk av medikamenter til barn med diagnosen ADHD.

Barnelege Trygve Lindback mener det bare er gunstig at flere får ADHD-medisiner. Han forklarer økningen i antall medisinerte barn med at flere blir oppdaget. Han mener at bare halvparten av de som har lidelsen, har fått en diagnose og hjelpen de trenger.

Lindback understreker at medisinering må kombineres med tiltak på skolen og undervisning av foreldrene.

– Kaffe og røyk forebygger Parkinson

Røykere som drikker kaffe har lavere risiko enn andre for å utvikle Parkinsons sykdom, sier overlege Vidar Gundersen.

Lev usunt og unngå Parkinson, kan det være mulig?

– Forekomsten av Parkinsons sykdom blant de som røyker og drikker kaffe er lavere enn hos de som ikke røyker og drikker mindre kaffe, bekrefter overlege og forsker Vidar Gundersen ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, ifølge NRK.

Forskerne vet ikke sikkert hvorfor det er slik, men store studier viser det med tydelighet, forteller Gundersen til NRK.

Parkinsons sykdom er en alvorlig nevrologisk sykdom som rammer 1 av 100 nordmenn over 60 år.

Sykdommen skyldes at en liten gruppe nerveceller i hjernen svinner hen. Denne gruppen nerveceller produserer normalt stoffet dopamin.

Bortfallet av dopamin gjør at man får symptomer som skjelving, treghet og stivhet i kroppen. Vi har i dag ingen medisiner som kan bremse sykdomsforløpet, og de fleste blir etter hvert ganske preget av sykdommen.

– Vi vet at røyk og kaffe reduserer risikoen for å få sykdommen, men har man først fått Parkinson gjør det ingen forskjell, forteller Vidar Gundersen.

– Sykdommen utvikler seg like raskt både hos røykere og ikke-røykere, kaffedrikkere og ikke-kaffedrikkere.

Les mer

– Kan lage influensavaksine på 24 timer

Vaksinen mot svineinfluensa tok en drøy måned å utvikle, et halvt år å få ut til folk. Nå mener forskerkjendis Craig Venter at hans gruppe kan bruke teknologien bak kunstig liv til å lage nye vaksiner i løpet av et døgn.

– Influensavaksine kan bli det første kommersielle produktet som utvikles med vår nye teknologi, sier Venter i et telefonintervju med en gruppe europeiske journalister.

– I fremtiden håper vi også å lage bredere vaksiner som virker mot flere influensavirus, slik at du ikke trenger å ta ny hvert år.

Venters institutt samarbeider med legemiddelgiganten Novartis om vaksineprosjektet. De bruker metodene som ligger bak utviklingen av den kunstige bakterien med tilnavnet Cynthia, som ble lansert for tre uker siden. Dette innebærer at forskerne kan bygge et helt arvemateriale slik de ønsker, sette materialet inn i en celle og få arvematerialet til å ta over styringen i cellen. Slik kan de få cellen til å produsere det de ønsker, som for eksempel vaksine.

Les mer

– Nakenscanner kan gi hudkreft

Forskere hevder at den omstridte nakenscanneren som skal tas i bruk på flyplasser over hele verden, kan øke risikoen for hudkreft.

Det er amerikanske forskere som advarer mot kroppscannerne etter å ha studert strålingen fra maskinene som etter planen skal utplasseres på flyplasser i både USA og Europa. Flyplassen i Manchester har hatt en maskin utplassert i ca et år, skriver VG Nett.

Italienske, nederlandske og britiske myndigheter har åpnet for utprøving av nakenscanneren på flyplasser, primært på flyavganger til USA.

Scanneren har møtt mye kritikk, først og fremst i forhold til personvernet. Men når forskere nå advarer mot kreftfare, kan det sette en effektiv stopper for den omstridte passasjerkontrollen.

Les mer